Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

HDVS_CATEGORY: Documentary

Pilotförsök med stabilisering av muddermassor från Oskarshamns hamnbassäng.

HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Välkommen

flygfoto 2437 index

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Industrin är en viktig förutsättning för staden. 150 års industriell verksamhet har dock satt sina spår. Undersökningar har visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen.

Målet med Hamnsaneringsprojektet är att muddra upp de förorenade sediment som finns på botten med syftet att föroreningar och miljögifter från sedimenten inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.

För saneringsprojektet gäller som övergripande åtgärdsmål att långsiktigt minska spridningen av prioriterade tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent. Saneringen har även som mål att minska halten av TBT i sedimenten i sådan grad att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppfyllas.

 

 

 

Blänkare

Möt hamnsaneringsprojektet på Almedalsveckan

Den 5 juli kl.15.30 finns hamnsaneringsprojektets beställarombud Bodil Liedberg Jönsson och projektets informationssamordnare Anna Kinch på plats ombord på SKBs transportfartyg m/s Sigrid, Almedalsveckan för att berätta om hamnsaneringsprojektet.

Varmt välkomna!

Läs mer här.

Varmt välkomna till Hamnens Dag

När: den 28 maj, kl 11.00 - 14.00
Var: Hamnens hus och Bogserbåtskajen

Följ med på guidad tur i hamnen för att höra om hamnsaneringsprojektet. På plats finns också Sjöräddningen, Destination Gotland,  Lotsarna, Hamnen,
och Motorbåtsklubben. På Hamnens Hus finns Seglarhyllan med servering där kan du köpa fika och korv med bröd.
Klockan 12.00 anländer Sjöräddningens helikopter för en demonstration av hur en sjöräddning (vinschning) går till.