Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

Filmen visar de entreprenadarbeten som har genomförts för att förbereda deponibotten i Storskogen....

HDVS_CATEGORY: Documentary
HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Välkommen

flygfoto 2437 index

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Industrin är en viktig förutsättning för staden. 150 års industriell verksamhet har dock satt sina spår. Undersökningar har visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen.

Målet med Hamnsaneringsprojektet är att muddra upp de förorenade sediment som finns på botten med syftet att föroreningar och miljögifter från sedimenten inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.

För saneringsprojektet gäller som övergripande åtgärdsmål att långsiktigt minska spridningen av prioriterade tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent. Saneringen har även som mål att minska halten av TBT i sedimenten i sådan grad att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppfyllas.

 

 

 

Blänkare

Invigning på Xperiment

Välkomna till invigning av utställningsmonter
om hamnsaneringsprojektet!

20160913 ctfoto hamnen 001 1

Invigningen går av stapeln på Xperiment i Kulturhuset tisdagen 18/4 10-18 och lördag 22/4 10-14.
Saneringsprojektets experter kommer att finnas på plats för att berätta om saneringen och svara på frågor.

Program och mer information finns här.

Välkomna!

 

 

 

Muddringspaus under vintern

baten bodil liten

Nu har november gjort entré med mörker och kyla. Entreprenören hade hoppats på att kunna muddra november ut men eftersom vintern inte ville låta vänta på sig så fick man avsluta muddringsarbetet lite tidigare än tänkt. Envisan inleder muddringen igen till våren när kylan har släppt sitt grepp.