Bilder från Projektet

geomembran

Webbkamera
webcam

 

Film från projektet

Pilotförsök med stabilisering av muddermassor från Oskarshamns hamnbassäng.

HDVS_CATEGORY: Documentary

Provtagning av vatten i Oskarshamns hamnbassäng inför saneringen av förorenade sediment

HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Välkommen

flygfoto 2437 index

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Industrin är en viktig förutsättning för staden. 150 års industriell verksamhet har dock satt sina spår. Undersökningar har visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen.

Målet med Hamnsaneringsprojektet är att muddra upp de förorenade sediment som finns på botten med syftet att föroreningar och miljögifter från sedimenten inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.

För saneringsprojektet gäller som övergripande åtgärdsmål att långsiktigt minska spridningen av prioriterade tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent. Saneringen har även som mål att minska halten av TBT i sedimenten i sådan grad att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppfyllas.

 

 

 

Blänkare

Dykare i hamnbassängen

30 juni 2016

Nu har Envisan påbörjat dykningar i hamnbassängen för att rensa botten från skräp inför muddringen som inleds i höst. Dykarbetet pågår tills vidare. Var lite extra uppmärksam om du  trafikerar hamnen med båt.

 

Möt oss på Hamnens dag

Vi finns på plats vid Kustbevakningens område för att svara på dina frågor den 28 maj mellan kl. 11.00 och 14.00.

Inom hamnens område pågår nu förberedelserna för fullt inför saneringsstart hösten 2016. På Oceankajen etableras en avvattningsanläggning som ska hantera ca 500 000 kubikmeter sediment innan de transporteras till Storskogen. Vill du veta mer? Följ med på våra guidade bussturer så berättar vi om det och mycket mer. 

Tipspromenader för stora och små med fina priser anordnas med start vid Seglarhyllan. Träffa också Sjöräddningen, Destination Gotland, Sjöfartsföreningen och Motorbåtsklubben. I samband med Hamnens dag är även Seglarhyllan och Sjöfartsmuseet öppet. Passa också på att se Oskarshamn i nytt perspektiv från kranens hisnande höjder.

 Varmt välkomna!